SPINOZA 97: eindverslag 2011

door

Frederik Kortlandt


Voor de periode 1998–2008 verwijs ik naar mijn eerdere interim-verslagen, zie www.kortlandt.nl/spinoza. Vooral dankzij de goede samenwerking met Bernard Comrie (Leipzig, Santa Barbara) en Alexander Lubotsky (Leiden) kan het onderzoek gedeeltelijk met andere middelen worden voortgezet. Op veel gebieden wordt het onderzoek ook voorgezet door mijn leerlingen, zie www.kortlandt.nl/students.

Van het proefschrift van Elisabeth de Boer (2005) is een uitgebreide versie The historical development of Japanese tone verschenen bij de uitgeverij Harrassowitz in Wiesbaden (2010). Van het proefschrift van Hetty Geerdink (2008) is een verbeterde versie A semiotactic approach to modern Japanese verschenen bij de uitgeverij Lincom in München (2009). Hans Nugteren heeft zijn onderzoek naar de historische ontwikkeling van de Mongoolse talen inmiddels voltooid. Hij heeft de resultaten van zijn onderzoek gepresenteerd op de Altaïstische conferentie in Huhhot (Binnen-Mongolië, 2009) en zal zijn proefschrift dit najaar verdedigen aan de Leidse universiteit. Martine Robbeets (Mainz, Leuven) vervolgt haar onderzoek naar het Japans en de andere Altaïsche talen tegen een typologische achtergrond.

Ekaterina Gruzdeva (Helsinki) heeft haar onderzoek naar het Nivkh grotendeels voltooid en houdt zich daarnaast bezig met taalcontact, met name tussen het Russisch en de talen van Siberië. Brigitte Pakendorf (Leipzig) leidt de Max Planck Research Group on Comparative Population Linguistics, die onderzoek verricht in Afrika, Siberië en Oceanië, zie www.eva.mpg.de/cpl. Cecilia Odé (Amsterdam) blijft zich bezighouden met bedreigde talen, vooral in Siberië. Zaira Khalilova (Leipzig) is in Leiden gepromoveerd op haar grammatica van het Khwarshi (2009) en Bram Jagersma op zijn grammatica van het Soemerisch (2010).

Tijmen Pronk (Leiden, Zagreb) is gepromoveerd op zijn grammatica van het meest noordwestelijke dialect van het Sloweens (2009). Rick Derksen en ik hebben samen met Orsat Ligorio (Zagreb, Leiden) deelgenomen aan de vijfde International workshop on Balto-Slavic accentology te Opava (2009) en aan de zesde te Vilnius (2010). Guus Kroonen (Leiden, Kopenhagen) is bij Prof. Lubotsky gepromoveerd op de Germaanse n‑stammen (2009) en Pepijn Hendriks zal in het najaar bij Prof. Jos Schaeken promoveren op een Russisch filologisch onderwerp. Lauran Toorians zal dit najaar promoveren op zijn grammatica van de middeleeuwse taal van Cornwall. Leonid Kulikov (Leiden, Uppsala) vervolgt zijn taalhistorische en taaltypologische onderzoekingen.

Heleen Plaisier (Leiden, Londen) heeft haar werk aan het Lepcha voortgezet, zie www.lepcha.info. Zij heeft veldwerk gedaan in Sikkim, Kalimpong en Darjeeling (2009), een onderzoeksreis naar Denemarken gemaakt om de Siiger-archieven te raadplegen, en deelgenomen aan conferenties in Londen (2010). Daarnaast heeft zij microfilms gemaakt van Lepcha manuscripten en de publicatie van Lepcha teksten voorbereid. Haar Lepcha woordenboek is bijna gereed. Mariëlle Prins (Chengdu) heeft haar grammatica van het rGyalrong voltooid en zal daarop in het najaar promoveren aan de Leidse universiteit. Mark Turin (Cambridge), Katia Chirkova (Parijs), Karen Chung (Taipei) en Henning Klöter (Bochum) hebben hun onderzoek voortgezet. Jeroen Wiedenhof heeft zijn Grammar of Mandarin grotendeels voltooid. De Tibetoloog Prof. Roland Bielmeier (Bern) is opgevolgd door George van Driem.

Inmiddels telt mijn lijst van publicaties 277 titels en mijn lijst van gerealiseerde promoties 45 namen (waaraan dit najaar nog drie namen zullen worden toegevoegd), zie www.kortlandt.nl. De afgelopen tien jaar heb ik vijf boeken gepubliceerd die zowel nieuwe versies van oudere studies als nieuwe bijdragen bevatten: Armeniaca (2003), Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language (2007), Baltica & Balto-Slavica (2009), Studies in Germanic, Indo-European and Indo-Uralic (2010), en Selected writings on Slavic and general linguistics (2011). Van het resterende Spinozageld heb ik enige tientallen boeken gekocht om gaten te vullen in de collectie Slavische taalkunde van de Leidse UB. Nu ik met pensioen ben, zal ik nog enige tijd als gastonderzoeker aan de Leidse universiteit verbonden blijven.


Leiden, 20 juli 2011
Klik hier voor de tekst van de Spinoza-lezing 1997.